Commerzbank

Možná jste ani tento název neslyšeli, ale přesto je Commerzbank jedním ze silných hráčů, který výrazně zasahuje do bankovního sektoru i v České republice.

Jedná se o druhou největší německou banku, která se výrazně soustředí na region střední a východní Evropy. Pod svým jménem, tedy Commerzbank, poskytuje hlavně služby pro firmy a privátní klientelu, která má výrazně vyšší požadavky i možnosti, než běžný klient.

Mnohem intenzivnějším zásahem do bankovního dění je dosaženo skrze Polskou BRE BANK, kterou Commerzbank vlastní. O BRE BANK jste už pravděpodobně slyšeli a to asi v kontextu poměrně oblíbené české banky mBank, která pod BRE BANK a tím i pod Commerzbank patří.

mBank je jedním z průkopníků bezpoplatkových bank v České republice, což už sice tak úplně neplatí, ale stále se jedná o nezvyklou banku, která přináší zajímavé možnosti a výrazně jiné zaměření, než zavedené značky na našem trhu.

Další výraznou společností, která už nemá bankovní charakter, ale kolem financí se její činnost stále točí, je Transfinance. Společnost pomáhající společnostem v jejich obchodu. Toho je mimo jiné dosaženo i skrze factoring. Factoring spočívá v odkupu pohledávek PŘED dobou jejich splatnosti – to znamená, že Transfinance odkupuje pohledávky, u kterých si ověří, že budou s velkou pravděpodobností bezproblémově splaceny. Pro společnost, která své pohledávky Transfinance prodá, to znamená hlavně zkvalitnění cash-flow.

Commerzbank