Česká národní banka

V naší republice asi nežije nikdo, kdo by neměl alespoň mlhavé ponětí o tom, co Česká národní banka vlastně je. Denně se objevuje v novinových článcích i televizních obrazovkách. Jedná se o zdaleka nejdůležitější finanční instituci v České republice, je totiž její centrální bankou.

Její existence je stanovena už v ústavě a její fungování je řízeno vlastním Zákonem o České národní bance. Do jisté míry vykonává i standardní bankovní operace, protože jsou u ní vedeny účty státních a veřejných orgánů, jako jsou úřady práce, finanční úřady a podobně.

Ale zdaleka nejdůležitější funkcí je udržování stability měny. Jde zejména o boj s inflací, která je jedním z nejhorších ekonomických efektů, a všechny státy se jí snaží vyhnout. Řídí objem peněz ve státě – vydává nové bankovky a mince, stahuje ty staré.

Mimo měnové politiky je jejím hlavním zájem podpora finanční politiky Vlády České republiky, leda by tato funkce byla v rozporu s dohledem nad stabilitou měny.

Mnoho lidí zná Českou národní banku i jako vrchní orgán dohledu nad ostatními finančními institucemi, a to všemi – od bank, přes pojišťovny, až po penzijní fondy. Pokud chcete například provozovat zaměstnání pojišťovacího poradce/agenta/makléře,… tak musíte u České národní banky složit obsáhlý test a ČNB vám pak vydá licenci.

Česká národní banka je zcela v rukou státu, konkrétně největší vliv na ni má prezident České republiky, který jmenuje jejího guvernéra i všechny ostatní členy bankovní rady. To je pro fungování ČNB naprosto nezbytné, protože musí být odolná proti všem politickým tlakům – prezident, a je to snad jediný případ, kdy jsou jeho pravomoci tak vysoké, nepodléhá při výběru žádným omezením vlády, která tedy do složení bankovní rady nemůže nikterak zasahovat. To vše pro udržení dlouhodobé prosperity, pro kterou je zcela nezbytná cenová stabilita (co nejnižší inflace).

Česká národní banka