Česká exportní banka

Nikdy jste název České exportní banky neviděli? Není se co divit, jedná se o velmi specializovanou, státní banku. Dalo by se říct, že svou funkcí nahrazuje předrevoluční počínání Československé obchodní banky.
Pomáhá tedy s financováním vývozu. Ten je pro Českou republiku zcela klíčový a po listopadové revoluci se naše výrobky staly nekonkurenceschopnými i kvůli nedostatečnému zajištění vývozu, know-how, nulovým kontaktům a podobně.

Česká exportní banky má vývoz podporovat, což činí obrovskými, mnohamiliardovými úvěry, které jsou používány právě pro hladký průběh vývozu, který je tak konkurenceschopný. Pokud vás napadá, zda nejde o nekalé praktiky, které poškozují volný trh, tak Světová obchodní organizace (WTO-World Trade Organization) tyto činnosti považuje za zcela legitimní.

Radost z působení České exportní banky tedy mají čeští vývozci i jejich odběratelé – většina úvěrů slouží k zajištění obchodu s průmyslovými stroji a stroji na výrobu energie. Zajímavé je i to, že tato státní banka dokáže kooperovat se svými komerčními „konkurenty“ na financování úvěrů pro kvalitní české projekty. Kromě rozložení rizika to má i výhodu v tom, že státní Česká exportní banka je v mnoha zemích velkým garantem, který dle slov přímo na stránkách této banky stále „otevírá některé dveře“.

Bez snahy o nějakou hlubší analýzu lze říct, že ČEB dělá svou práci dobře, protože český vývoz zažívá slušná období a jde snad o jedinou oblast, kde jsme zcela konkurenceschopní se zbytkem Evropy.

Není bez zajímavosti, že většina úvěrů je využívána k financování obchodu s našimi východními partnery, zejména Ruskou federací, Tureckem i Slovenskem. Je tedy zřejmé, které že to státy slyší na státní garance.
Nakonec i trochu faktografie – ČEB vznikla v roce 1995 a je zapsána u Městského soudu v Praze.

Česká exportní banka