Banco Popolare

Banco Popolare České republika je (byla, ale o tom až později) menší bankou působící na našem trhu, která byla navázána na Banco Popolare, jednu z velký italských bank. Banco Popolare však ve své mateřské zemi těžko zápasila s finanční a ekonomickou krizí, kterou se podařilo zažehnat jen s výraznou pomocí italského státu.
Česká větev této banky byla tedy prodána. Došlo k tomu v červnu roku 2011, kdy ji koupila prestižní private equity společnost Anacap Financial Partners, která se zaměřuje na investice do finančního sektoru, kde do skomírající společnosti dodá kapitál a své silné know-how (součástí skupiny je i Allianz, nebo Goldman Sachs,…) a vytvoří prosperující společnost, kterou následně se ziskem prodá, nebo si ji jako výdělečnou ponechá.
Tímto převzetím došlo mimo jiné i k přejmenování banky, takže dnes už žádná Banco Popolare České republika neexistuje.

Místo toho si musíme zvykat na Equa Bank, která si klade za cíl poskytovat komplexní bankovní služby pro privátní i firemní klientelu. Jak se jí to podaří, to ukáže až čas. Náš trh sice nové banky produkuje v poměrně hojném počtu, ale silná skupina za Equa Bank by mohla hrát významnou roli v konkurenčním boji.
Dnes Equa Bank poskytuje zhruba to, co bychom od takové banky očekávali – sice nemá mnoho poboček, ale vše jde vyřídit online. Pro privátní klienty je připraven běžný účet, platební karty i možnost spořit.

Firemní klienti se mohou těšit navíc i na úvěrové produkty. Internetové bankovnictví je samozřejmostí. Výhodou by mohlo být, že lze účty zakládat v mnoha měnách, což je rozdíl oproti konkurenci, kdy jsou běžné jen korunové, maximálně eurové účty.

Kód banky je také poměrně snadno zapamatovatelný, 6100, ale aby tato banka opravdu prorazila, musela by mít mnohem výraznější reklamní kampaň, jakou má například Air Bank Petra Kellnera, nebo nový projekt Raiffeisen, ZUNO.

Banco Popolare

Citibank

Jedna z největších bank na světě, člen skupiny CityGroup. Založena byla již v roce 1812 a v České republice působí od roku 1991. To znamená bezmála 200 let existence a 20 let působení na našem trhu, byť zpočátku Citibank v ČR neposkytovala služby pro běžné zákazníky, ale spíše firmy a velké korporace.

Dnes je Citibank i u nás univerzální bankou, která poskytuje snad všechno, na co si může privátní i korporátní zákazník vzpomenout. U privátních klientů jde zejména o běžné účty. Citibank nabízí i spoření, a to buď formou spořicího účtu, nebo termínovaného vkladu, či typické investování skrze podílové fondy, dluhopisy,…. Kromě toho poskytuje i pojištění.

Důležité jsou pro Citibank i úvěrové produkty. Zejména kreditní karty se u této banky těší velké pozornosti. Ve větších městech je problém nenarazit na stánek, kde jsou kreditní karty od Citibank nabízeny všem kolemjdoucím s obligátní otázkou, jestli podnikají, nebo jsou zaměstnaní. Tento prodej pro Citibank zajišťuje společnost Gresa a na prodejní stánky můžeme opravdu narazit na každém rohu.

Nutno podotknout, že kreditní karty jsou u Citibank opravdu plnohodnotným produktem, který je oproti konkurenci výrazně propracovanější. Zejména výrazné bonusy u určitých partnerů, jako je O2 nebo Shell, mohou přesvědčit nemálo klientů, že jde o tu správnou kreditní kartu – a při pamatování na téměř dvouměsíční bezúročnou lhůtu se může taková kreditní karta opravdu vyplatit. Není to však jediný úvěrový produkt, který Citibank nabízí – k dispozici je i tradiční úvěr ve výši maximálně 600 000Kč.

Pro náročné a takzvané VIP klienty si Citibank vyčlenila speciální službu, kterou nazývá Citigold. Pokud do takové skupiny spadáte, můžete využívat osobního bankéře, nebo třeba zlatou kreditní kartu.
I pro firemní klientelu je Citibank vstřícným partnerem a nabízí spoření, úvěry i další služby podle velikosti společnosti a jejích potřeb.

Citibank

Commerzbank

Možná jste ani tento název neslyšeli, ale přesto je Commerzbank jedním ze silných hráčů, který výrazně zasahuje do bankovního sektoru i v České republice.

Jedná se o druhou největší německou banku, která se výrazně soustředí na region střední a východní Evropy. Pod svým jménem, tedy Commerzbank, poskytuje hlavně služby pro firmy a privátní klientelu, která má výrazně vyšší požadavky i možnosti, než běžný klient.

Mnohem intenzivnějším zásahem do bankovního dění je dosaženo skrze Polskou BRE BANK, kterou Commerzbank vlastní. O BRE BANK jste už pravděpodobně slyšeli a to asi v kontextu poměrně oblíbené české banky mBank, která pod BRE BANK a tím i pod Commerzbank patří.

mBank je jedním z průkopníků bezpoplatkových bank v České republice, což už sice tak úplně neplatí, ale stále se jedná o nezvyklou banku, která přináší zajímavé možnosti a výrazně jiné zaměření, než zavedené značky na našem trhu.

Další výraznou společností, která už nemá bankovní charakter, ale kolem financí se její činnost stále točí, je Transfinance. Společnost pomáhající společnostem v jejich obchodu. Toho je mimo jiné dosaženo i skrze factoring. Factoring spočívá v odkupu pohledávek PŘED dobou jejich splatnosti – to znamená, že Transfinance odkupuje pohledávky, u kterých si ověří, že budou s velkou pravděpodobností bezproblémově splaceny. Pro společnost, která své pohledávky Transfinance prodá, to znamená hlavně zkvalitnění cash-flow.

Commerzbank

Česká exportní banka

Nikdy jste název České exportní banky neviděli? Není se co divit, jedná se o velmi specializovanou, státní banku. Dalo by se říct, že svou funkcí nahrazuje předrevoluční počínání Československé obchodní banky.
Pomáhá tedy s financováním vývozu. Ten je pro Českou republiku zcela klíčový a po listopadové revoluci se naše výrobky staly nekonkurenceschopnými i kvůli nedostatečnému zajištění vývozu, know-how, nulovým kontaktům a podobně.

Česká exportní banky má vývoz podporovat, což činí obrovskými, mnohamiliardovými úvěry, které jsou používány právě pro hladký průběh vývozu, který je tak konkurenceschopný. Pokud vás napadá, zda nejde o nekalé praktiky, které poškozují volný trh, tak Světová obchodní organizace (WTO-World Trade Organization) tyto činnosti považuje za zcela legitimní.

Radost z působení České exportní banky tedy mají čeští vývozci i jejich odběratelé – většina úvěrů slouží k zajištění obchodu s průmyslovými stroji a stroji na výrobu energie. Zajímavé je i to, že tato státní banka dokáže kooperovat se svými komerčními „konkurenty“ na financování úvěrů pro kvalitní české projekty. Kromě rozložení rizika to má i výhodu v tom, že státní Česká exportní banka je v mnoha zemích velkým garantem, který dle slov přímo na stránkách této banky stále „otevírá některé dveře“.

Bez snahy o nějakou hlubší analýzu lze říct, že ČEB dělá svou práci dobře, protože český vývoz zažívá slušná období a jde snad o jedinou oblast, kde jsme zcela konkurenceschopní se zbytkem Evropy.

Není bez zajímavosti, že většina úvěrů je využívána k financování obchodu s našimi východními partnery, zejména Ruskou federací, Tureckem i Slovenskem. Je tedy zřejmé, které že to státy slyší na státní garance.
Nakonec i trochu faktografie – ČEB vznikla v roce 1995 a je zapsána u Městského soudu v Praze.

Česká exportní banka

Česká národní banka

V naší republice asi nežije nikdo, kdo by neměl alespoň mlhavé ponětí o tom, co Česká národní banka vlastně je. Denně se objevuje v novinových článcích i televizních obrazovkách. Jedná se o zdaleka nejdůležitější finanční instituci v České republice, je totiž její centrální bankou.

Její existence je stanovena už v ústavě a její fungování je řízeno vlastním Zákonem o České národní bance. Do jisté míry vykonává i standardní bankovní operace, protože jsou u ní vedeny účty státních a veřejných orgánů, jako jsou úřady práce, finanční úřady a podobně.

Ale zdaleka nejdůležitější funkcí je udržování stability měny. Jde zejména o boj s inflací, která je jedním z nejhorších ekonomických efektů, a všechny státy se jí snaží vyhnout. Řídí objem peněz ve státě – vydává nové bankovky a mince, stahuje ty staré.

Mimo měnové politiky je jejím hlavním zájem podpora finanční politiky Vlády České republiky, leda by tato funkce byla v rozporu s dohledem nad stabilitou měny.

Mnoho lidí zná Českou národní banku i jako vrchní orgán dohledu nad ostatními finančními institucemi, a to všemi – od bank, přes pojišťovny, až po penzijní fondy. Pokud chcete například provozovat zaměstnání pojišťovacího poradce/agenta/makléře,… tak musíte u České národní banky složit obsáhlý test a ČNB vám pak vydá licenci.

Česká národní banka je zcela v rukou státu, konkrétně největší vliv na ni má prezident České republiky, který jmenuje jejího guvernéra i všechny ostatní členy bankovní rady. To je pro fungování ČNB naprosto nezbytné, protože musí být odolná proti všem politickým tlakům – prezident, a je to snad jediný případ, kdy jsou jeho pravomoci tak vysoké, nepodléhá při výběru žádným omezením vlády, která tedy do složení bankovní rady nemůže nikterak zasahovat. To vše pro udržení dlouhodobé prosperity, pro kterou je zcela nezbytná cenová stabilita (co nejnižší inflace).

Česká národní banka

Česká spořitelna

Historie České spořitelny, tedy jejích přímých i duchovních předchůdců, se píše už od první poloviny devatenáctého století. To v roce 1825 vznikla Spořitelna česká. Následoval rozvoj spořitelen i dalších obdobných institucí, než po druhé světové válce všechno podlehlo zestátnění. Centralizace všech společností podobného typu vyústila ve vznik České státní spořitelny (1969), která je už přímým předchůdcem České spořitelny.

Do porevolučního trhu tedy vstoupila tato bankovní instituce s obrovským náskokem, který si udržuje dodnes. V roce 1992 se Česká státní spořitelna přetransformovala do akciové společnosti Česká spořitelna, kde ještě držel rozhodující počet akcií český stát.

To přestalo platit o osm let později, v roce 2000, kdy většinový podíl odkoupila rakouská skupina Erste Bank Group. Podíl této skupiny se do roku 2002 vyšplhal na 98%.

Česká spořitelna je dnes největší součástí Erste Bank Group, která se soustředí na trhy střední a východní Evropy, kde patří mezi největší bankovní společnosti. Velkou měrou k tomu přispívá právě i Česká spořitelna, které na našem trhu věří více než 5 milionů klientů.

Česká spořitelna se jako největší česká banka soustředí na všechny aspekty bankovnictví. Poskytuje komplexní služby pro firemní i privátní klientelu, od běžných účtů, přes půjčky a hypotéky, až po investice, spoření,…
Pod Českou spořitelnu patří i mnoho dceřiných společností, z nichž nejzajímavější je asi penzijní fond a hlavně Stavební spořitelna České spořitelny. Ano, zvláštní název. Slavná buřinka poskytuje samozřejmě stavební spoření a všechny navázané služby, jako jsou překlenovací úvěr a úvěry ze stavebního spoření. Pokud však budete chtít i hypotéku, budete už muset vyhledat normální banku, tedy třeba právě Českou spořitelnu, ale to už je vlastnost každé stavební spořitelny.

Česká spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna je dominantním poskytovatelem stavebního spoření a úvěrů na bydlení obecně v České republice. Vznikla už v roce 1993, kdy se na jejím vzniku podílela Investiční banka, Poštovní spořitelna a největší německá stavební spořitelna Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. Investiční banka a Poštovní spořitelna dohromady vlastnily 55%, což vyústilo ve většinu, když se tyto dvě společnosti spojily v jednu, známou IPB. Německá BSH si svůj podíl ponechala.

Už od počátku byla ČMSS průkopníkem na našem trhu, což vyústilo v její oblíbenost a také náskok před jejími konkurenty. Když IPB zkolabovala, všechny její složky odkoupila Československá obchodní banky (ČSOB), která tak dala základ pro svou silnou pozici na všech frontách finančního trhu v ČR, protože nejen ČMSS, ale i Poštovní spořitelna byly už v té době mezi obyvateli republiky velmi rozšířené.

Nakonec i ČSOB skončila v rukou silnějšího mezinárodního hráče, kterým je v tomto případě belgická KBC Group.
Českomoravská stavební spořitelna tak dnes patří z 55% ČSOB a z 45% stále německé BSH. Pozice této stavební spořitelny je tedy více než pevná, což se kromě milionů klientů projevuje i v široké nabídce produktů, které se neomezuje pouze na stavební spoření.

Mezi produkty tak samozřejmé figurují i překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření, ale i hypotéky, jako velmi oblíbený druh financování bydlení.

ČMSS jde však ještě dál a s typickou stavební spořitelnou už nemá moc společného. Notoricky známé „Na těchto základech můžete stavět“ společně s postavičkou chytrého Lišáka je třeba tedy brát trochu s rezervou, protože ČMSS nabízí například i penzijní připojištění. To je určitě pro tuto společnost dobře, protože v následujících letech a desetiletích to bude právě penzijní spoření, co bude hýbat finančními zájmy českých občanů.

Kromě toho nabízí ČMSS i tradiční spotřebitelské úvěry a životní pojištění s investiční spořící složkou.

Českomoravská stavební spořitelna

ČSOB

Jedna z nejdiskutovanějších a nejstarších bankovních společností na našem trhu, to je Československá obchodní banka. Byla založena státem už v roce 1964, aby pomáhala při financování zahraničního obchodu. Původně tedy nesloužila občanům, ale firmám.

Po revoluci se však zcela proměnila, hlavně díky privatizaci na sklonku tisíciletí, kdy byla prodána belgické skupině KBC. Druhým milníkem bylo „odkoupení“ (ne)slavné IPB, kvůli které dodnes japonská Nomura vede arbitráž proti českému státu.

ČSOB je ale v současné době silnou a oblíbenou bankou. Své pobočky má po celé republice a zaměstnává tisíce lidí. Využívají ji více než 3 000 000 klientů, přičemž pouze menší část pod značkou ČSOB. Tato banka totiž své služby nabízí i pod jiným jménem, které také dobře známe – Poštovní spořitelna. Ta má ohromné množství klientů a propojení s poštou dovoluje mít této bance pobočku vlastně v každém i menším městě. Možná je to pro konkurenci trochu neférové, ale ČSOB má na našem trhu velmi dobré, až protekční postavení, které využívá i ke zkvalitňování svých služeb.

Kromě banky, která poskytuje všechny možné i nemožné služby a produkty, od půjček, přes běžné účty, až po internetové bankovnictví, a to pro firemní i nefiremní klientelu, má ČSOB i vlastní pojišťovnu. Té se v posledních obdobích výrazně daří, když se vyšplhala na třetí místo mezi pojišťovnami v České republice, měřeno dle části trhu, který ovládá.

Tím však rozsah působení ČSOB ani zdaleka nekončí. Určitou samozřejmostí je už dnes vlastní penzijní a investiční fond, ale pro ČSOB spadá i oblíbená Českomoravská stavební spořitelna. Aby toho nebylo málo, ČSOB vlastní ještě další banku, tentokrát Hypoteční, která se specializuje čistě na poskytování hypoték, ať už standardních, nebo amerických (neúčelových).

Do roku 2007 byla ČSOB skutečnou československou bankou, ale v roce 2008 byly tyto pobočky osamostatněny, takže dnes už „naše“ ČSOB působí jen v ČR.

ČSOB

Deutsche Bank

O největší německé bance a jedné z nejvýznamnějších bankovních společností světa by se dalo psát opravdu dlouho. Banka pochází z německého Frankfurtu, kde dodnes najdeme její sídlo. Tím je dnes úchvatná dvojice černých mrakodrapů, které jsou dominantou širokého okolí a patří mezi jeden z nejzářivějších symbolů světového bankovnictví.

V České republice (původně ještě v Československu) se Deutsche Bank angažuje již od roku 1990. Dodnes se soustředí více méně na stejnou klientelu, kterou jsou velké společnosti, nebo opravdu movití soukromí investoři. Nepatří tedy mezi banky, které by nabízely běžné účty a kreditní karty standardní klientele, tedy alespoň u nás ne.

Deutsche Bank je hlavně velkým obchodníkem, který spravuje a investuje finance svých klientů. Intenzivně se soustředí i na takzvaný Private Wealth Management (správa majetku), který je obzvláště po krizi započaté v roce 2008 velmi složitý – nároky klientely jsou vysoké, přičemž akciové trhy, ani jiné formy investování nenabízejí zrovna uspokojivé výsledky.

V České republice má Deutsche Bank pobočku v Praze a kromě služeb pro korporace a instituce nabízí právě Private Wealth Management. A pokud hledáte partnera pro investování a správu svého jmění, pravděpodobně v okolí nenajdete nikoho lepšího, protože po krátkém propadu v roce 2008 začala banka opět intenzivně růst, co se týče obratu i zisků.

Deutsche Bank

GE Money Bank

Jako jedna ze čtyř klíčových divizí pravděpodobně nejobdivovanější společnosti světa má GE Money Bank silnou pozici nejen u nás, ale i ve světě. Možná ani nevíte, že GE v názvu této banky znamená General Electric, tedy název společnosti, kterou v roce 1892 založil génius Thomas Alva Edison. Dnes je společnost GE největší na světě a okruhy její činnosti se dají shrnout poměrně stručně: dělají všechno a dělají to dobře.

Ale teď už zpět k GE Money Bank, která patří pod finanční část společnosti GE, tedy GE Money. Funguje zhruba v padesáti zemích světa, spravuje přes 200 miliard dolarů svých klientů a zaměstnává na 60 000 lidí.
Historie GE Money Bank v České republice je už také bohatá, na náš trh vstoupila v roce 1997, tedy příští rok můžeme její služby využívat už pátým rokem.

Česká pobočka GE Money Bank se profiluje jako univerzální banka, která poskytuje celou paletu služeb všem klientům, ať už běžným občanům, nebo velkým společnostem. V ČR však fungují i další společnosti z rodiny GE Money – jde především o GE Money Auto, která je největším poskytovatelem leasingů na nové i ojeté vozy v ČR. Další je pak úvěrová společnost GE Money Multiservis, která nabízí například konsolidaci půjček, kreditní karty, nebo kontokorent.

Samotná GE Money Bank nabízí tradiční bankovnictví, tedy vedení běžného účtu, debetní i kreditní karty, ale i bohaté možnosti spoření včetně životního a penzijního pojištění. Nabízí samozřejmě i úvěrové produkty, včetně oblíbených hypoték. Právě hypotéka od GE Money Bank je v současné době velkým lákadlem, neboť se chlubí úrokem už od 2,99%, což je jedna z nejlepších nabídek na trhu, ovšem je nutno pamatovat na to, že jde o hypotéku s variabilní výší úroku (tedy bez fixace).

GE Money Bank je moderní univerzální banka, která může nabídnout i to něco navíc – slavnou historii i současnost pokrokové společnosti, u jejíhož zrodu stál jeden z největších mozků minulých staletí.

GE Money Bank